Showing posts from January, 2017

3 Ideologi Besar Dunia

Apabila kita telusuri di dunia ini, maka kita akan dapati tiga ideologi besar diantaranya : Islam, Kapitalisme dan…